Ordensregler til
Thy Træf

Thy Træf er Danmarks hyggeligste træf, og det skal det gerne blive ved med at være.

Vi håber der er bred forståelse og opbakning omkring vores fælles regelsæt, så vi også i fremtiden kan afholde Danmarks hyggeligste træf.

Alle med tilhørsforhold til rockerrelaterede klubber eller organisationer er ikke velkomne til Thy Træf.

Alle, som tilkendegiver sympati for rockerrelaterede klubber eller organisationer, verbalt, ved uniformering eller symboler kan uden yderligere varsel bedes forlade Thy Træf og området hvorpå Thy Træf afholdes, såfremt vores normale ordensregler brydes.

Færdselsloven gælder også indenfor porten, hvormed der forventes, at alle retter sig herefter.

Burnere må kun afvikles på udlagte burnerplader, overtrædelse herefter medføre aflåsning af pågældende motorcykel, resten af træffet indtil søndag kl. 12.00

Ingen udkørsel fra pladsen senere end kl. 21.00 fredag og lørdag aften, gældende til næste morgen kl. 6.00.

Børn under 12 år, kun ifølge med voksen.

Drikkevare må ikke medbringes.

Åben ild af enhver art, er strengt forbudt.

Der er nul tolerance overfor narko af enhver art.

Al beskadigelse af Thy Træffets inventar, skal erstattes med kroner og øre af skadevolderen.

Hvis regningen ikke betales, betyder det udelukkelse af de næste års træf, indtil regningen er betalt.

Biler og ATV-ere er ikke tilladt adgang på pladsen. Det er kun ATV-ere som benyttes af træffets egne hjælpere der accepteres adgang til træfområdet.

Alle anvisninger og påbud udstedt af Thy Træffets personale skal efterleves. Nægter man, kan man uden yderligere varsel udvises fra Thy Træf og området hvorpå Thy Træf afholdes.

Evt. Bortvisning sker uden tilbagebetaling af entre.

Med håbet om accept og forståelse af ovenstående regler, vil vi fra Thy Træf udvalget forsat bestræbe os på at danne de bedst mulige rammer for Danmarks Hyggeligste Motorcykeltræf.